STEM PÅ ÅRETS SERVICEBEDRIFT I STJØRDAL KOMMUNE

Følgende kriterier er lagt til grunn:

• Medarbeidere med god kunnskap om bedriftens varer/tjenester
• Medarbeidere som opptrer imøtekommende og setter kunden i sentrum
• Medarbeidere som kjenner sitt nærområde godt ved å kunne gi anbefalinger til sine kunder om opplevelser og tjenester i regionen
• Medarbeidere som gir kunden mer enn forventet
• Kan tildeles bedrifter, personer eller organisasjoner
• Bedriften bidrar positivt for sitt lokalmiljø

Stem HER