Gaseller!

Gaseller!

En gaselle kan løpe i stor hastighet over lang periode, og finnes for det meste i ørken, gressland og savanner i Afrika (kilde; Wikipedia).

En gasellebedrift kjennetegnes ved å ha minimum
doblet omsetningen over 4 år, en omsetning på minimum 1 million første år og et samlet positivt drifts-resultat. Kort sagt en sunn vekst over minimum 4 år.
På mange måter det samme som en gaselle som
holder høy fart i lang tid.

I denne uken ble de trønderske gasellebedriftene i 2018 invitert til Gasellekonferansen i Trondheim. I alt 14
bedrifter fra Stjørdal var med, og Aage Vold Autosalg, stakk av med seieren som årets gasellebedrift i
Trøndelag.

Dette er en pris som henger høyt, og gjenspeiler på  den gode utviklingen gasellebedriftene har hatt i de siste 4 årene.

At prisen gikk til Aage Vold Autosalg (far og sønn—foto) og Stjørdal, er også en bekreftelse av det potensiale Stjørdal har som en «Bilby».

Vi feirer at gode bedrifter står på pallen!       -ju

Foto: Lars Sørnes