Fra idé til ferdig produkt

Kreativitet er vår drivkraft for å skape nye produkter og tjenester, og et viktig grunnlag for verdiskapingen. Ideer til nye måter å jobbe og produsere på, oppstår i alle miljøer og nivåer i en virksomhet. Gode ideer med et potensial, men som kanskje alt for ofte ikke blir realisert. Ganske enkelt fordi man ikke helt vet hvordan.

I flere tiår har såkalte kompetansemeglere reist rundt i Trøndelag og besøkt bedriftene. Deres oppdrag har vært å komme i kontakt med idéeiere, og koble idé opp imot forsknings- og kunnskapsmiljøene. Det er flere eksempler på at ideen blir til et ferdig produkt eller produksjons-metode, bare fordi at en med en annen kunnskap kobles på og ser ting fra en annen vinkel.

At det er et prioritert mål at idérikdommen som finnes i arbeidslivet realiseres til ferdige produkter, bekreftes gjennom alle de støtteordninger som finnes både i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og europeiske programmer som Horisont 2020.

Forskningsrådet har nettopp lansert sitt nye program, «Innovasjonsprosjekt i næringslivet». 1,25 milliarder kroner er satt av til FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Programmet skal stimulere til økt konkurransekraft og vekstmuligheter innen alle bransjer og sektorer, og små og store bedrifter.