Stjørdal – en universitetsby for fremtiden!

Stjørdal – en universitetsby for fremtiden!

Det er spennende tider for universitetene, og spesielt for Nord universitet. Fremtidig studiestruktur skal bestemmes og rektors forslag er lagt ut til høring. Nå skal det legges til rette for at Nord universitet blir best forberedt på fremtiden, både som en del av regionale innovasjons- og utviklingsmiljøer og med vitenskapelige leveranser på et nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nord universitet på Stjørdal har hatt en positiv utvikling etter at fusjonen var et faktum. Antall ansatte har økt betraktelig, samtidig som kompetanseheving og etablering av nye studier har ført til økt forskningskraft og større faglig bredde. Studenttallet er mer enn doblet, og studiested Stjørdal huser nå over 700 studenter. Den største økningen ser vi på samlingsbaserte studier, der etablering av Master in Business Administration (MBA) på Stjørdal har svært god søkertilgang. Studenttallet er ventet å øke ytterligere i årene framover med utvidelse av eksisterende studier og etablering av nye.

Ellers har Stjørdal i mange år hatt et sterkt nasjonalt fagmiljø innen trafikkfag, og fremstår i dag som et fremoverlent og spennende fagmiljø av nasjonal betydning.

Denne utviklingen er en bekreftelse på at Stjørdal med sin beliggenhet i nærheten av flyplass og midt i landet er

en universitetsby for fremtiden!  – JU-