Årets gründer i Værnesregionen

Gründerprisen i Værnesregionen, skal stimulere til nyskaping i næringslivet og bidra til økt oppmerksomhet og anerkjennelse av innovativ næringsvirksomhet. Vellykkede gründere bidrar både til optimisme, verdiskaping og flere arbeidsplasser i Værnesregionen!

FORMÅLET MED GRÜNDERPRISEN er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». Gründerprisen skal sette fokus på betydningen av gründere for utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i og oppmuntre andre til nyskapning gjennom etablering og/eller utvikling.

GRÜNDERPRISEN SKAL FØRST OG FREMST rette seg mot personer eller virksomheter som har tatt initiativ til å starte ny næringsvirksomhet. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt. En gründer vil ofte være karakterisert av å ha stor tro på egen ide, være løsningsorientert, være villig til å ta risiko og ha vilje til å stå løpet ut.

Alle kan foreslå kandidater til prisen.

Begrunnede forslag sendes Jon Uthus på jon@nivr.no innen 09. oktober 2019.

Gründerprisen er på kr 20.000,- som er et bidrag fra Danske Bank, Stjørdal. I tillegg får vinneren ett års gratis medlemskap i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Prisen deles ut på Forsprangkonferansen 23. oktober 2019

KRITERIEGRUNNLAG VED VALG AV KANDIDATER

Ved vurderingen av kandidatene, legges følgende kriterier til grunn:

  • Kandidaten tenker eller har tenkt innovativt for å nå sine mål
  • Ideen har potensiale for og ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst
  • Utgangspunkt er en konkret tjeneste eller produkt som er kommet så langt i sin utvikling at potensialet for kommersialisering er sannsynliggjort eller realisert
  • Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling av Værnesregionen
  • Ideen skal være bærekraftig i miljømessig forstand

JURYEN

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som innstiller tre kandidater til presentasjon på Forsprangkonferansen. Disse tre kandidatene vil presentere seg på konferansen og konferanse-deltakerne vil stemme over hvem som skal vinne prisen. Juryen består av følgende personer:

  • Anne Kathrine Slungård, Stjørdal kommune
  • Rolf Einar Pedersen, Danske Bank
  • Jon Uthus, Næringsforeningen i Værnesregionen