Hei hå nå er det jul igjen!

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år hvor vi har skiftet navn til Næringsforeningen i Værnesregionen, og arrangert møteplasser i hele regionen. Vi har opplevd et høyt engasjement for å skape og utvikle næringsklimaet, og våre medlemmer og samarbeidspartnere har gitt viktige bidrag for retningen i vårt arbeid.   

Vår viktigste oppgave er å skape attraktive møteplasser som gir en merverdi for næringslivet og som gir en tydelig bestilling til oss som næringsforening.

I strategimøte før jul, ble vår visjon endret til; 

NiV – for en bærekraftig region!

Med dette vil vi rette fokus på hva en bærekraftig utvikling betyr, og hvilke avgjørende bidrag det regionale næringslivet gir.

 

Vi ser frem til et nytt år med et nært og samarbeid i hele Værnesregionen, og hvor næringslivet med, et lokalt og regionalt engasjement, utvikler og realiserer våre potensialer for en bærekraftig utvikling hvor både miljø, de sosiale og de økonomiske forutsetningene ivaretas.

Med dette ønsker vi alle en riktig god jul!