2020 – starten på et tiår for en bærekraftig utvikling.

Plutselig er 2020 her og vi begir oss inn i et nytt tiår. Jeg som trodde det ikke var så lenge siden at vi gikk inn i et nytt årtusen. Da var det global datakollaps vi fryktet mest av alt. Vi var spente på hvilke meldinger vi fikk fra Kina sitt årsskifte. Med et 7 timers forsprang ga de oss et forvarsel på om vi var på vei inn i et totalt kaos og datakollaps – Det gikk bra!

Nå er det klimaendringer og global oppvarming som mer enn noen gang er det trusselbildet som opptar oss mest – Går det like bra?

I sin nyttårstale trakk statsministeren fram FN’s bærekraftmål og den klimakampen som står foran oss. Med en streng klimapolitikk, holdningsendringer, lavere forbruk, nye og smartere løsninger vil våre klimamål kunne nås.

Optimistisk eller ikke. Vi må jobbe for en bærekraftig utvikling både lokalt og nasjonalt. Målet om bærekraft må omsettes til konkrete handlinger og som ivaretar de sosiale, miljømessige og økonomiske dimensjonene. Samtidig som at vi utvikler og påvirker til globale løsninger, må vi ha oppmerksomheten rettet mot våre egne lokale bidrag.

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) har som visjon å styrke en lokal og bærekraftig utvikling. Da retter vi fokuset på hvordan næringslivet gjennom sine leveranser, nye og smarte løsninger og en gjennomgående bevissthet, bidrar både til bærekraft og konkurransekraft.

Vi i NiV ser frem til å se dere på en av våre møteplasser i 2020. Og med et felles fokus på bærekraft, har jeg større tro på at det går bedre!

Godt nytt år! – ju-

 

Brundtlandkommisjonen sin definisjon på bærekraftig utvikling (1987);

En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Foto forside: Kristian Helgesen