FINN ANSATTE ELLER FINN JOBB

På www.arbeidsplassen.no er det daglig registrert nye jobbmuligheter. Der kan du søke etter ny jobb, eller du kan registrere din CV og jobbprofil, via Din side på NAV og gjøre denne synlig/dele med NAV og arbeidsgivere. Da kan arbeidsgivere som har ledige stillinger finne deg.

En av de aller viktigste oppgavene til NAV er å bidra til et velfungerende arbeidsmarked. Med dagens situasjon er det noen næringer som har behov for arbeidskraft. NAV ønsker å oppfordre til at permitterte kan jobbe i en annen jobb for en periode, i påvente av å komme tilbake til den vanlige hverdagen.

FOR ARBEIDSGIVERE:

På www.arbeidsplassen.no kan du som arbeidsgiver legge ut stillingsannonser, for dine rekrutteringsbehov. I tillegg setter NAV stor pris på om du som arbeidsgiver oppfordrer dine permitterte til å legge inn sin CV på www.arbeidsplassen.no slik at arbeidsgivere som har rekrutteringsbehov kan finne dem, og de kan ta en annen jobb i permitteringsperioden.

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med:

NAV Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 33 eller gå til nav.no

FOR ARBEIDSSØKERE:

På www.arbeidsplassen.no er det daglig registrert nye jobbmuligheter. Der kan du søke etter ny jobb, eller du kan registrere din CV og jobbprofil, via Din side på NAV og gjøre denne synlig/dele med NAV og arbeidsgivere. Da kan arbeidsgivere som har ledige stillinger finne deg.  

www.arbeidsplassen.no

www.nav.no

Kom i kontakt med NAV

Her finner du nyttig informasjon og lenker på våre hjemmesider