-LURT Å TENKE UTVIKLING

Bedrifter fra Stjørdal, Frosta og Meråker kontakter Proneo for vederlagsfri bistand. Lurt å tenke utvikling sier Proneo og NiV.

Skrevet av: Lene-Mari Prøven

Bedrifter iverksetter utviklingsprosjekter. Proneo og Innovasjon Norge ruster seg for å bistå.

Proneo tilbyr vederlagsfritt å jobbe frem skisser og prosjektplaner med anbefalinger om mulig finaniseringskilde for bedrifter med utviklingsbehov. Stjørdal kommune håper tiltaket kan bidra til å redusere konsekvensene av redusert aktivitet i bedriftene i disse dager, og at de kan styrke seg for fremtiden.

Les Stjørdal kommunes råd til næringslivet her.

-Vi har fått veldig god respons. I Stjørdal er det så langt ti bedrifter som har henvendt seg til Proneo, og som vi jobber med å følge opp. Vi har også fått noen henvendelser fra Meråker og Frosta. Bedriftene gir svært gode tilbakemeldinger på at dette er et positivt tiltak for dem, sier prosjektleder Torhild Aarbergsbotten i Proneo.

Gå til Proneos nettside her

HJELPER BEDRIFTENE VIDERE

Bedriftene stiller spørsmålene om alt fra bistand i prosesser som følge av koronakrisen, til hjelp med utviklingsprosjekter.

-For utviklingsprosjekter hjelper vi bedriftene å søke videre i virkemiddelapparatet og «rigge» prosjekter. Virkemiddelapparatet fra det offentlige har også både blitt  styrket og endret innretning med forenklinger, slik at det skal bli både enklere og raskere å søke om utviklingsmidler. Det er svært positivt at Stjørdal kommune tydelig signaliserer at de vil hjelpe næringslivet. Også de andre kommunene vi har avtaler med, er veldig positive til å støtte opp om næringslivet for at flest mulig arbeidsplasser beholdes, sier Aarbergsbotten.

Hun anbefaler bedriftene å tenke på utvikling av sin forretningsmodell for å styrke seg for fremtiden.

-Vi må håpe og tro at dagene blir litt mer normale etter hvert. Historien viser at det er i krisetider innovasjon og utvikling skjer. Nå handler det om å gripe mulighetene. Det har jeg stor tro på at næringslivet i Stjørdalsregionen vil gjøre, sier hun.

Næringsforeningen i Værnesregionen(NiV) henger seg på viktigheten i å jobbe med utviklingsprosjekter nå.

-Det er viktig å bruke dette tidsrommet til å sette i gang prosjekter som bidrar til utvikling. Vi vet at det er mange bedrifter som går med tanker og idéer de ellers ikke har tid til i en vanlig hverdag. Nå kan det være rom for å sette i gang, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Daglig leder Jon Uthus i NiV anbefaler bedriftene å ta tak i tanker og idéer de ellers ikke har tid til. Det iverksettes gode tiltak for bedriftsutvikling akkurat nå.

– DETTE GIR OSS MULIGHET

Stjørdal kommune har fått gode tilbakemeldinger for tiltak som bidrar til verdiskapning i næringslivet midt i den krevende situasjonen vi står i.

-Dette gir oss mulighet til å sette i gang prosjekter som ellers ville vært satt på hold. Sammen med tiltakspakken fra Innovasjon Norge, kan vi få muligheter til å opprettholde aktivitet. Så langt har vi unngått permitteringer, og slike tiltak treffer oss som bedrift godt, sier Erling Aspen, CEO i Green Fox Electro AS.

«Et veldig godt tiltak» sier Erling Aspen, CEO i Green Fox Electro AS.

Han påpeker at det er viktig med gode tiltak som hjelper bedriftene å holde hjulene i gang.

-Jeg synes samarbeidet mellom NiV, kommunen og Proneo er kjempegodt. Det er fremoverlent og proaktivt, sier Aspen.

TILTAK FRA INNOVASJON NORGE

Også hos Innovasjon Norge arbeides det med å se på aktuelle virkemidler for å hjelpe bedriftene i denne vanskelige situasjonen ytterligere. For å bidra mest mulig effektivt i denne krevende situasjonen er det iverksatt en rekke tiltak. 

– Vi vil gjøre det vi kan for å bistå næringslivet i den vanskelige tiden vi er inne i nå som følge av koronaviruset. Vi har mottatt mange tilbakemeldinger om status og behov fra næringslivet i Trøndelag og det setter vi stor pris på  sier konstituert direktør i Innovasjon Norge Trøndelag Stein Ivar Strøm.

Her er link dere kan bruke for søke om avdragsutsettelse:

Gå til Innovasjon Norges søkeside her

Innovasjon Norge øker kapasiteten på saksbehandling, og ønsker å være lett tilgjengelig for bedrifter. Kontakt en av Innovasjon Norges rådgivere her.

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier.

HER ER TILTAKENE:

 • Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Dette gjelder nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april.
 • Vi har forenklet prosessen for søknader om avdragsutsettelse. Ordningen er for bedrifter som er preget av koronapandemien, og vi innvilger i hovedsak et års avdragsutsettelse.
 • Vi legger opp til et større bidrag til finansiering enn normalt gjennom å utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket.
 • Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.
 • Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for flere og større forprosjekter.
 • Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.
 • Vi åpner for at kunder som opplever forsinkelser, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling.
 • For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker vi andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene. For kommersialiseringstilskudd åpner vi for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.
 • Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.
 • Oppstartlånet øker fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner. Vi stiller ikke økte krav til kausjon eller egenkapital.
 • Vi tilbyr rentefritak i seks måneder på eksisterende og nye oppstartlån.
 • Oppstartlånene er avdragsfrie i fire år.
 • Oppstartsbedrifter som har mottatt kommersialiseringstilskudd får også mulighet til å motta oppstartlån. Tidligere har det bare vært mulig å motta støtte fra en av ordningene. Endringen gjelder både eksisterende og nye kunder.
 • Vi justerer interne rutiner for å behandle søknader så raskt som mulig.

Korona: Nyttige lenker og tiltak, NiV

KONTAKT NÆRINGSFORENINGEN:

Send oss gjerne tips på gode tiltak, som vi kan dele med våre medlemsbedrifter.

Gode tips sendes til  post@nivr.no

-Vi ønsker å bistå våre medlemmer som best vi kan i denne krevende perioden vi nå går inn i. Har dere spørsmål eller behov for en prat, må dere ikke nøle med å kontakte oss, sier Uthus.

NiV ønsker å stå sammen med dere i denne krisen!

Se kontaktinformasjon til oss alle her

Gratis juridisk rådgiving til medlemmer