Kurs i markedsføring, merkevarebygging og salg

Søk plass på opplæring i markedsføring gjennom Fagskolen. Søknadfrist 25.mai.

Strategisk kompass
Gjør deg klar til et kompetanseløft. Nå kan du ta faget markedsføring, merkevarebygging og salg gjennom BIO-ordningen.

I samarbeid med Nordland fagskole tilbyr Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Stjørdal nå kurs i emnet Markedsføring, merkevarebygging og salg for ansatte i reiselivsbransjen i Trøndelag.

Kurset består av en teoretisk del og en praksisdel. Den teoretiske delen vil foregå digitalt og holdes av dyktige lærere og foredragsholdere med lang erfaring fra reiselivsbransjen.

Når foregår kurset?

Teoridelen: 1. juni 2020 – 26. juni 2020, 6 studiepoeng
Praksis: Høst 2020, 4 studiepoeng

Hva vil kurset gi deltakerne?

Emnet gir praktisk og tidsriktig kunnskap om markedsføring, hvor bærekraft, teknologi og opplevelser er bærende elementer. Man lærer om hva som kjennetegner en merkevare og hvordan den bygges, vedlikeholdes og utvikles.

Undervisningen vil omhandle temaer som reiselivets verdikjede, segmentering og identifisering av personas, posisjonering, merkevarebygging, profilering, markedskommunikasjon og distribusjonskanaler, sosiale medier, prising og utvikling av markedsplan for et opplevelsesprodukt.

Emnet er en del av årsstudium i Reiseliv og opplevelser, som er et yrkesrettet høyere utdanningstilbud. THYF, avdeling Stjørdal tilbyr dette studiet på deltid over to år. Emnet gir deg 10 studiepoeng og mulighet til å bygge videre på denne utdanningen senere.

Du kan lese mer om tilbudet og finne søknadsskjema her.

Les om BIO-ordningen på vår nettside.