TENK UTVIKLING FOR BEDRIFTENS FREMTID

Som følge av koronasituasjonen har Innovasjon Norge (IN), Forskningsrådet og fylkeskommunene fått tildelt en god del ekstra midler for forskning, utvikling og opplæring i bedriftene.


Proneo ønsker å bistå bedrifter med utviklingsprosjekter.

Har du idéer om å utvikle bedriften? Det finnes midler du kan søke. Dette tiltaket har som mål at bedriftene skal kunne komme seg styrket ut av krisen ved å utvikle og forbedre sine produkter og tjenester.

– Det er lagt penger på bordet for å ruste næringslivet for fremtiden. Nå gjelder det å gripe mulighetene, sier prosjektleder Torhild S. Aarbergsbotten i Proneo.

GRIP MULIGHETEN

Bedrifter som har tenkt på å få utviklet sin virksomhet, eller finne på noe nytt, bør derfor gripe mulighetene nå. Det betyr selvfølgelig ikke at en skal sette i gang med utvikling for prosjektets skyld. Utviklingsmidlene skal være en gulrot for å komme i gang med et prosjekt som en ser som viktig for å ruste sin virksomhet for fremtiden. Flere bedrifter opplever redusert aktivitet, og har kanskje litt bedre tid til å ta fatt på oppgaver som har blitt liggende på vent. Om en er i en slik situasjon, bør en absolutt bruke tiden på å styrke virksomheten sin for fremtiden i påvente av at dagene og markedet kommer tilbake til normalen igjen.

KRAV TIL SØKNADER

Det er viktig å legge til at selv om rammene er utvidet, stilles de samme krav til at det skal være et klart utviklingspotensial i prosjektet. Resultatet skal bidra til å styrke eksisterende og gjerne skape flere nye arbeidsplasser.

Informasjon og muligheter for utviklingsprosjekter finner dere på sidene til Innovasjon Norge og forskningsprosjekt på sidene til Forskningsrådet

OPPLÆRINGSTILTAK

I tillegg til  forvalter Trøndelag fylkeskommune BIO-ordningen der en kan søke om støtte til opplæringstiltak i bedriften. Denne ordningen er tilført en god del midler i det siste, og er utvidet til å gjelde alle typer bedrifter fra enkeltmannsforetak til de største bedrifter over 250 ansatte.

Torhild S. Aarbergsbotten, prosjektleder i Proneo ønsker å bistår bedrifter med utviklingsprosjekter. Foto: Proneo

Om en ønsker råd om muligheter i virkemiddelapparatet og hvordan søke, må en gjerne ta kontakt med Proneo AS og torhild.aarbergsbotten@proneo.no.  

BIO-ordningen, les vår artikkel