NÅ ER TIDEN INNE – LEGG NESTE MØTE TIL ET SMITTEFRITT KONFERANSE- OG MØTESTED!

Reiselivsbedriftene er de som er hardest rammet av koronakrisen, og med små marginer er det avgjørende at kundene kommer tilbake så raskt som mulig.

Kurs- og konferansesentrene vektlegger trygge møtearenaer, det er på tide å møtes ansikt til ansikt.

Våre medlemsbedrifter har, og er fortsatt inne i en krevende fase. Spesielt gjelder dette reiselivsbedriftene, og som i stor grad har sin omsetning i et møte og konferansemarked.

Dette er bedrifter som har lagt mye ressurser for smitteverntiltak og som skal gi kundene trygge rammer for og sine møter og konferanser.

Så langt har det for møtearrangørene, både fra privat næringsliv, kommuner, fylkeskommune og stat, vært nødvending og avlyse og gjennomføre interne og eksterne møter via digitale løsninger. Dette på bakgrunn av de restriksjoner som har vært gjeldende. Noe som også har gitt gode erfaringer og muligheter til å redusere både reise- og møtekostnader.

Når samfunnet nå er i en gradvis gjenåpning, er det særdeles viktig at møtearrangører både fra privat og offentlig sektor er bevisste på tiden nå er inne for å møtes igjen. Her har offentlig sektor et ansvar for å gå foran å legge sine møter ute til et lokalt møte- og konferansested.

Reiselivsbedriftene er de som er hardest rammet av koronakrisen, og med små marginer er det avgjørende at kundene kommer tilbake så raskt som mulig. De står klare til å ta imot oss, og husk at det er når vi møtes, relasjoner og gode prosesser skapes!