SØK STØTTE TIL UNGDOM I SOMMERJOBB

Trøndelag fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir tilskudd til sommerjobb for ungdom sommeren 2020. Det er kommunene i Trøndelag som kan søke tilskudd til sommerjobb for ungdom mellom 15 og 19 år og videreformidle dette til bedriftene.

Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank1 SMN gir 1,5 millioner kroner i støtte til bedrifter for å ta inn ungdommer i sommerjobb. Bedrifter kan ta kontakt med NiV eller egen kommune om de er interessert i ordningen.

Selbu kommune har iverksatt tiltak for bedrifter som ønsker ungdom i sommerjobb. Bedrifter kan søke om tilskudd for inntil 15 ungdommer og vil fordele dette til bedriftene som ønsker å delta i ordningen. 

NiV oppfordrer bedrifter fra andre kommuner i Værnesregionen til å kontakte oss eller egen kommune dersom de er interessert i ordningen.

Er dette noe for din bedrift? Send søknad til anita.roset@selbu.kommune.no

Søknadsfrist er 5. juni.

VILKÅR FOR Å FÅ TILSKUDD:

  • Sommerjobbene skal ha varighet på minst tre uker, og skal avvikles i perioden juni/juli/august
  • Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. (Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. én ukelønn). Resten må bedriften dekke selv.
  • Bedriftene inngår selv arbeidsavtale med ungdommene og har ansvar for lønnsutbetaling, opplæring, forsikring og oppfølging.
  • Selbu kommune administrerer sommerjobbordningen for bedriftene i Selbu på den måten at kommunen søker om midler fra fylkeskommunen og fordeler kandidatene mellom de ulike bedriftene. Det er et krav at ungdommene skal ha arbeidsavtale for det tidspunkt den enkelte skal arbeide og det må bedriftene ordne selv. Det skal lønnes etter tariff. Satsene må betraktes som en minstelønn.
  • Det er et mål at de unge ikke bare skal settes til enkle rutineoppgaver, men også gis mulighet til å bli kjent med eller bedriften, dvs. bli kjent med helheten i produksjon av tjenester eller varer.
  • Utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt rapport fra den enkelte kommune.

Les artikkelen på nettsiden til Fylkeskommunen.