VI ER PÅ VEI!

Nye veier sitt oppdrag er å bygge mest mulig vei for de pengene de er tildelt. De gjør et grundig utredningsarbeid som belyser konsekvensene og effekten av de ulike løsninger.

Illustrasjonsbilde av E6 ved Hellstranda: Nye Veier

Stjørdal har alltid vært et knutepunkt, og igjen står vi midt opp i samferdselsbegivenhetene. Denne uken ble jubelen sluppet løs for elektrifisering av Trønderbanen fra Trondheim til Stjørdal og Storlien. Med nye bimodale tog (strøm og diesel), vil hele Trønderbanen få en viktig ansiktsløfting. Dette må være starten på en jernbanesatsing i Trøndelag, som også gir hyppigere avganger og kortere reisetid. Elektrifiseringen i denne sammenheng, bare er en begynnelse.

– Uansett, økt bruk av toget er nødvendig for å styrke oss som en felles arbeidskraftregion og for en fremtidsrettet persontransport. Da må det satses, sier daglig leder Jon Uthus i NiV

VIKTIG BESLUTNING OM VEI

I forrige uke fattet kommunestyret i Stjørdal kommune en viktig beslutning når reguleringsplanen for E6, Helltunnelen – Hellstranda ble vedtatt. Men dette er også en begynnelse. Nå venter vi med stor spenning på de reguleringsvedtak Malvik og Trondheim kommune fatter.

– Vi ønsker den nye E6-utbyggingen velkommen. En utbygging som vil får stor betydning for utviklingen av hele Trøndelag, og spesielt for vår region. En god og effektiv infrastruktur er en forutsetning både for nærings- og samfunnsutviklingen. På vei dit, må vi møtes og skape et felles kunnskapsgrunnlag som fører oss frem til kloke og fremtidsrettede beslutninger, sier Uthus.

Daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen. 

MEST MULIG VEI FOR PENGENE

Nye veier sitt oppdrag er å bygge mest mulig vei for de pengene de er tildelt. De gjør et grundig utredningsarbeid som belyser konsekvensene og effekten av de ulike løsninger. Det er kommunen og politikernes ansvar å sette seg grundig inn i de kunnskapsgrunnlag som fremlegges, og samtidig ha en tett dialog med alle aktørene. Selv om det enkelte kommunestyre skal fatte vedtak til beste for sin kommune, må man se den regionale effekten av vedtakene. Dette er en forutsetning, skal vi kunne bygge en helhetlig infrastruktur for fremtiden – på tvers av kommunegrensene.

– Vi kan ikke stå i veien, skal vi være på vei, sier næringsforeningen.

Elektrifisering av jernbanen, les saken hos bladet.no