KREVENDE TID SOM LEDER

Daglig leder Arnt Otnes i SIFA AS i Selbu måtte iverksette tøffe tiltak da koronakrisen kom til landet. Disse erfaringene sitter han igjen med nå.

ILLUSTRASJONSFOTO: Rask omstilling i en helt ny situasjon preget industribedriften. Det har vært krevende tider for daglig leder Arnt Otnes i SIFA AS på grunn av koronakrisen.

Siden han gikk inn som daglig leder i 2017, har SIFA vokst fra en omsetning på 25 til nærmere 60 millioner kroner. Antall ansatte har økt fra 20 til 40, og årsresultatet hadde positiv trend. Så kom Covid-19.

-Når du begynner få en rutine på ting, så smeller koronaen inn over oss. Kunder vil ha svar, styret vil ha svar og ansatte trenger informasjon, forteller Arnt Otnes.

Rask omstilling

Bedriftslederen forteller om en uforutsett situasjon du ikke kan styre, og som det er vanskelig å spå utfallet av. Du frykter for konsekvensene pandemien vil gi og du må iverksette tiltak basert på usikkerhet. SIFAs styre og administrasjon iverksatte et arbeid med en strategi for hvordan de skulle håndtere pandemien og retningslinjene som kom fra myndighetene.

-Vi startet med en skiftordning for å unngå nedstenging i tilfelle noen av våre ansatte skulle få påvist smitte.  Jeg oppdaget at informasjonsbehovet var enormt både ovenfor ansatte og våre kunder. Det var vanskelig å gi nok informasjon, forteller han.

Dette sier bedriftene

NiVs kartlegging av Covid-19s ringvirkninger i Værnesregionen, hadde en egen del der vi spurte om hvordan situasjonen påvirker rollen som leder til våre medlemsbedrifter.   Der kom det tydelig frem at bedriftslederne har hatt det veldig krevende i denne perioden, men at de aller fleste møter god forståelse fra sine ansatte. Bedriftene er optimistiske med tanke på fremtiden, men undersøkelsen forteller også at mange bedrifter frykter at koronakrisen påvirker inntak av lærlinger negativt og at nyansettelser settes på vent. Det er nøktern optimisme blant bedriftene, og situasjonen vil være krevende i lang tid fremover for svært mange.

Prioriteringer

SIFA måtte gjennom en tøff prioritering for hvilke ressurser de absolutt måtte ha på arbeidsplassen og hvilke de kunne klare seg uten.

-Vi måtte gå så grundig til verks som vi klarte i samarbeid med klubbleder, styret og administrasjonen med tanke på å ta de riktige beslutningene. Men beslutningene var fortsatt tatt i uvisse. Vi måtte tenke nøye gjennom, men ikke for lenge, sier Otnes.

Ekstern bistand

Det ble mange ubesvarte spørsmål hos de ansatte. Frykt for permitteringer og varigheten av disse preget bedriftens medarbeidere. Kommer hele drifta til å stoppe opp? Spørsmålene var mange.

-Det er første gang jeg er i en lederposisjon og møter en slik situasjon. Det er klart det har vært utfordrende. Vi var litt for dårlig på å gi nok informasjon og måtte ty til råd og hjelp rundt oss, sier Otnes.

Det er krevende for en leder å sortere ut hvilken kompetanse du er nødt til å ha for å klare å opprettholde driften med færrest mulig folk på jobb. Å formidle budskapet om permitteringer var vanskelig.-Det har vært krevende å forklare dette så godt som mulig. Vi brukte Friskgården som rådgiver, og snakket med bedriftsledere i nettverket rundt oss som var i samme situasjon. Jeg har erfart at informasjonsflyten alltid kan bli bedre. Er du bakpå, kan det fort oppstå usikkerhet og feilaktig tolkninger av den faktiske situasjonen, sier han.

Den vanskelige samtalen

Daglig leder Arnt Otnes viser rundt i fabrikken på Industriforum. På spørsmål om suksessfaktor for bedriften svarer han at det er de ansatte. Det å måtte permittere i forbindelse med koronaen var krevende.

Arnt Otnes er enig i at det er viktig å ta vare på seg selv også, men for han var den største utfordringen å tenke på de ansatte og hvordan samtalene med hver enkelt skulle gjennomføres og følges opp i en permitteringssituasjon.

-Det er alltid ulike reaksjoner og du ønsker jo ikke å sitte i denne posisjonen, du vil jo ta vare på dine ansatte. For egen del har jeg vært flink til å koble av med familie og venner og ta meg tid til å koble av med noe annet. Det er veldig viktig at en ikke går og tenker på bedriften hele tiden, sier han.

For SIFA sin del er tilværelsen per dag dato mye bedre og på vei mot normalen. Arnt har ett viktig og godt råd å komme med etter denne perioden.

-Bruk ekstern bistand. Du må ta beslutninger i frykt og uvisse og da er det viktig å ha noen som bistår deg i prosessen. Husk for all del å ta med deg de ansatte i utvalg og lytt til deres syn, sier Otnes.

Daglig leder Arnt Otnes i SIFA AS

Se resultatene fra vår kartlegging av Covid-19s ringvirkninger i Værnesregionen.

Se presentasjonene fra Industriforum hos SIFA AS i Selbu 25.august.