Åpner opp for nye styreverv

Et godt sammensatt styre er et viktig verktøy for en bedrift. Bodil Myhr er engasjert både i egen virksomhet og med styreverv i andres. Det vil lederen fortsette med.

Bodil Myhr mener det er god investering å ta seg tid til styrearbeid både i rollen som bedriftsleder og som engasjert styremedlem.

Som innehaver og daglig leder for Friskgården kan Bodil Myhr skrive under på viktigheten av å sette sammen et styre med ulik kompetanse og bakgrunn.  

– Jeg tror mange ledere føler seg litt alene fra tid til annen. Da er det godt å ha et styre du kan sparre med. Jeg tror nok vi er mange bedriftsledere som kan lære av hverandre og ha utbytte av å ta på oss styreverv. Jeg er åpen for nye verv dersom det dukker opp noe jeg synes er interessant, men har ingen ønsker om å bli en styregrossist. For meg er dette en god investering, sier Myhr.  

-Tenk langsiktig

Bodil er i dag styremedlem i regionstyret for Næringsforeningen i Værnesregionen samt for Varig Gjensidige Forsikring Stjørdal. I tillegg er hun styremedlem i Skatval Grunneierlag SA. Myhr har også vært engasjert med ulike verv i idretten gjennom mange år. Hun deler gjerne sin kunnskap og erfaring i styrerommene i rollen som styremedlem. Som daglig leder handler styremøtene mye om mulighetene til å teste ut egne tanker for styret. Men det handler også om å tenke kontinuitet og langsiktighet. 

– Når det gjelder min bedrift, samarbeider jeg med styret for å teste ut idéer for virksomheten. Det er viktig at det er gjort en god jobb med å sette sammen styret slik at du får frem de ulike perspektivene sett fra en daglig leders ståsted, sier Myhr. 

Sparringspartner

Bodil mener at både små og store bedrifter bør prioritere å investere i styrearbeidet. Når hun sitter i et møte som styremedlem, deler hun raust med sin kompetanse. Det gir gode diskusjoner når de som sitter rundt bordet har ulik bakgrunn. Med erfaring på begge sider av bordet, kan Bodil bekrefte at hun har lært mye. Hun har vært opptatt av å være en god sparringspartner for daglig leder, men hun har også tatt med seg kunnskap tilbake fra styrerommet og inn i egen virksomhet. 

– Jeg har for eksempel lært veldig mye om forsikringer, men jeg har også bygget opp gode nettverk. Det gir inspirasjon å engasjere seg, men det er viktig at en tar seg tid, og er innstilt på å gjøre en god jobb, når en går inn i et verv, sier hun.  

Meld din interesse for styreverv her:

Kunne du tenke deg å bidra med din kompetanse inn i et styreverv? Registrer deg i NiVs styrevervbase.

Styreverv

Her kan du melde din interesse for styreverv. Din informasjon blir lagret i vår base.

  • Max. file size: 50 MB.