Brukt plast som råstoff

Industrinavet Trøndelag, Circular Values Cluster (CIVAC) og Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) inviterer til faglig samling 28.oktober.

I Midt-Norge produseres det årlig 30.000 tonn plastavfall fra næringslivet og private husholdninger. Det er et økende fokus i samfunnet rundt hvordan man kan løfte gjenvunnet plast fra å være et avfall til å bli en ressurs i nye verdikjeder. 

Gjenvinning på agendaen

Industrinavet TrøndelagCircular Values Cluster (CIVAC) og Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) ønsker å invitere bedrifter i regionen til en faglig samling som retter fokus på hvordan næringslivet i regionen kan nyttiggjøre seg og skape verdi av gjenvunnet plast. Formålet med fagdagen er å gi deltagende bedrifter et kompetanseløft, skape nettverk og øke forståelsen for hvilke muligheter som finnes for regionale samarbeid som kan skape verdi av gjenvunnet plast. 

Fagdagen avholdes onsdag 28. oktober på Quality hotell Værnes, Stjørdal.  

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist: mandag 26. oktober