-Innfør obligatorisk covid-19 testing ved innreise til Norge

Næringsalliansen ser med uro på at smittetallene har en stigende kurve i regionen og i Norge den siste tiden. Nå er det sendt brev til myndighetene.

Brevet er sendt til næringsminister, helse- og omsorgsminister, næringskomiteens medlemmer, helse- og omsorgskomiteens medlemmer, stortingsrepresentanter fra Trøndelag og Helsedirektoratet. NiV støtter seg til budskapet.


“Vi mener at det nå er tid for å innføre obligatorisk covid-testing ved ankomst Norge fra røde land, som et ledd i å begrense importsmitte. I dag er slik testing frivillig. Vi er svært bekymret for manglende kontroll på importsmitte. Det økte smittetrykket vil kunne få store konsekvenser også for næringslivet dersom det må gjeninnføres strengere tiltak for å få kontroll på smitten. Mange land rundt oss stenger nå ned på nytt etter hvert
som stadig nye smitterekorder rapporteres. Obligatorisk testing av ankommende reisende fra røde land på flyplasser og andre grenseoverganger, samt tydelig informasjon om karantenetiltak til alle ankomne, kan bidra til å hindre spredning” skriver Næringsalliansen i brevet.


Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. Videre står det i brevet:

“Det lave antallet tester som gjøres på eksempelvis Trondheim Lufthavn Værnes forteller oss at myndighetene nå må stramme grepet om testingen. Det er åpenbart at norske regler ikke er kommunisert godt nok til reisende. En anbefaling om frivillig testing er dessverre ikke godt nok. For Trøndelag ser vi at de som har med seg smitte fra utlandet smitter sine nærkontakter mens de er i karantene. Nærkontaktene risikerer da å ta med smitte ut, da disse ikke er i karantene. Derfor bør det også tydeliggjøres at tilreisende fra røde land går i karantene i separate boenheter og ikke i bofellesskap – dette vil minske muligheten for å smitte nærkontakter”.


Med vennlig hilsen,
Næringsalliansen for Trøndelag
Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget
(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)