Regelverk arbeidsgiver må vite

Arntzen de Besche med juridiske råd. Dette er regelverk arbeidsgiver bør være klar over i dagens koronasituasjon

Det kan være vanskelig å følge med på alt som gjelder av regelverk. Spredningen av koronaviruset påvirker de fleste virksomheter. Selskaper påvirkes gjennom ulike myndighetstiltak for å redusere smittespredning, samtidig som de må sikre en forsvarlig drift. Arntzen de Besche har utarbeidet en kortfattet oppsummering av gjeldende og midlertidige regler knyttet til noen av de mest sentrale spørsmål som arbeidsgivere har ifm håndteringen av arbeidsforhold i dagens koronasituasjon.

Trenger du hjelp til regelverk?

Gjennom medlemskapet i NiV, gir Arntzen de Besche alle nye klienter to timer juridisk rådgivning vederlagsfritt. Du kan ta kontakt med arbeidslivseksperter på trondheimskontoret, Steffen Rogstad eller Maiken Lenes, dersom dere har spørsmål eller behov for å diskutere enkeltsaker som gjelder deres virksomhet.

Adv. Steffen G. Rogstad – mobil: 918 33 166 – e-post sgr@adeb.no

Adv.flm Maiken Lenes – mobil: 464 14 060 – e-post mle@adeb.no

Få svar på regelverk og forskrifter som gjelder hjemmekontor, ferie og ferieavvikling, private reiser og karantene, sykepenger, omsorgsdager og refusjonskrav i nyhetsbrevet fra Arntzen de Besche her:

Nyttige artikler for arbeidsgiver

Regelverk Covid-19

Innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft er innskjerpet. Se presiseringer av regelverket lenket opp på siden. Illustrasjonsfoto

Det stilles mange spørsmål om gjeldende regelverk for utenlandsk arbeidskraft i tilknytning til økt smitte og strengere retningslinjer. Les hva kommuneoverlegen sier her. Vi har også laget en samleside der vi legger ut om ordninger og tilskudd i Værnesregionen. Det er fortsatt mulig å søke  midler fra Covid-19 Næringsfondene for noen av våre kommuner. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Søknadene sendes inn via regionalforvaltning.no

Du kan også ta kontakt med oss i NiV. Du finner kontaktinformasjonen til oss her: Ta kontakt med NiV her. Vi sender også ut nyhetsbrev med nyttig informasjon, du kan melde deg på nyhetsbrevet vårt nederst på hovedsiden.