Skjerpede smitteverntiltak

Kommunedirektører og kommuneoverleger i Trondheim og Stjørdal kommune, har avholdt møte med fokus på felles tiltak for å motvirke smitteøkningen.

De skjerpede tiltakene får også konsekvenser for planlagte arrangementer i regi av NiV. Vi vurderer alle vår aktiviteter fortløpende med tanke på å følge gjeldende råd og retningslinjer.

I en pressemelding skriver Stjørdal og Trondheim kommuner:

Vi må innskjerpe smitteverntiltakene pga økende smitte både i Trondheim og Stjørdal, og vi går nå sammen om dette. Begge byer er sterkt knyttet til hverandre i både jobb og fritid, hvor nesten 4000 pendler mellom byene hver dag samt at Trondheim lufthavn Værnes er et svært viktig knutepunkt. De vil sette i gang følgende tiltak:

 • Vi henstiller sterkt til at munnbind brukes på flybussen med umiddelbar iverksettelse.Vi utelukker ikke at det kan komme pålegg om dette på et senere tidspunkt med hjemmel i smittevernlovgivningen.
 • Vi er i ferd med å kontakte flyselskap hvor vi ber om at passasjerer om bord fra utland får en sterk anmodning om å teste seg etter landing. Ca 60% av innkommende passasjerer utland tester seg på Værnes, men vi ønsker at andelen skal nærme seg 100%
 • Så vil vi understreke fortsatt at det er viktig med en innskjerping av de smittevernregler som
  allerede gjelder:
  ● Følg smittevernråd og regler nøye
  ● Begrens sosial omgang utenfor egen husstand eller gruppe (kohort)
  ● Husk en- metersregelen i alle sammenhenger
  ● Vurder behovet for fysiske møter nøye, digitale møter er et godt alternativ
  ● Vær særlig oppmerksom ved besøk på helse og velferdssentre, omsorgsboliger, bosentre og sykehjem og dra ikke dit om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller andre nyoppståtte symptomer. Begrens antall ulike besøkende til et minimum.

Gå til Stjørdal kommunes nettside her.

På grunn av situasjonen vi nå er i med en oppblomstring av smitte i regionen og skjerpede tiltak, velger vi å redusere antall treffpunkter i regi av NiV. Vi vurderer alle våre arrangementer fortløpende. Vårt neste planlagte arrangement, frokostmøte 10.november, avlyses.