Få bedre datasikkerhet i bedriften

Hvor gode rutiner har du for å skifte passord? Det er store mørketall når det kommer til datakriminalitet. Datasikkerheten i bedriftene bør settes på dagsorden.

Mørketallene er enorme, og det er gjerne de små og mellomstore bedriftene som rammes. Løsepengevirus er den fremste digitale trusselen for alt fra lag og foreninger til små, mellomstore og store bedrifter. Vær på vakt når det kommer til datasikkerhet i din bedrift!

Politioverbetjent Øystein Andreassen i Kripos Nasjonalt Cyberkrimsenter/NC3 snakket om trusselen norske bedrifter møter i vårt praktiske webinar i vår. Datasikkerhet er et tema som bør prioriteres også i små- og mellomstore bedrifter. Mange tror kanskje det er de store bedriftene som rammes, men de aller fleste tilfellene er hos de minste.

-Hovedvekten av denne typen kriminalitet rammer som oftest små- og mellomstore bedrifter. Vi ser at det er alt fra kasserere i små idrettslag, små snekkerfirmaer, borettslag til store bedrifter som rammes, forteller Øystein Andreassen i Kripos.

Kripos kan fortelle at mørketallene for datakriminalitet er enorme. I forbindelse med koronapandemien bør bedriftene være obs på at kriminelle kan utnytte situasjonen til å utføre kriminalitet. Løsepengevirus er den fremste digitale trusselen. Digitale bedragerier er en annen utfordring, her får de kriminelle tilgang til e-post kontoer. Det spilles på en form for autoritet med høye stillinger og sentrale posisjoner samt et slør av hemmelighold. Gjerne børssensitiv informasjon. De kriminelle er dyktige på sosial manipulasjon og de benytter gjerne korte tidsfrister.

– Det benyttes såkalt phising der kriminelle skaffer seg adgang til sensitiv informasjon i virksomheter ved å sendes mailer som folk trykker på. Når du blir rammet og systemet kryptert blir du bedt om å betale en sum for å låse opp, vi anbefaler å unngå betaling. Vi har eksempler på at bedriftene blir krevd for penger flere ganger og du har ingen garanti for at hackerne er ute av systemet. Det er viktig å kontakte politiet tidlig, sier Andreassen.

8 GODE RÅD TIL BEDRIFTENE:

  • Ha gode passord-rutiner.
  • Unngå gjenbruk av passord.
  • Innfør totrinnsbekreftelse ved innlogging.
  • Øk bevisstheten omkring å trykke på lenker.
  • Ha gode rutiner for backup av innhold.
  • Ha tanker om hva som skjer dersom du blir rammet og system blir kryptert.
  • Politiet anbefaler ikke at du skal betale løsepengekrav.
  • Kontakt politiet, terskelen for å varsle datakriminalitet eller varsle dersom du er usikker er lav.

Nyttige lenker:

NorSIS, norsk senter for informasjonssikring

Virksomheters ansvar under koronapandemien

Passord-råd for virksomheter

Grunnprinsipper for IKT sikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Sikkerhet på hjemmekontoret

Les Økokrims trusselvurdering for 2020

Kontakt næringsforeningen

Send oss gjerne tips på gode tiltak, som vi kan dele med våre medlemsbedrifter.

Gode tips sendes til  post@nivr.no

-Vi ønsker å bistå våre medlemmer som best vi kan i denne krevende perioden vi er i. Har dere spørsmål eller behov for en prat, må dere ikke nøle med å kontakte oss, sier Uthus.

NiV ønsker å stå sammen med dere i denne krisen!

Se kontaktinformasjon til oss alle her