Kompensasjonsordning må redde sunne bedrifter

NHO krever kompensasjonsordning som treffer bedrifter som berøres av strengere tiltak. NiV støtter opp om dette.

Berørte bedrifter må få treffsikker kompensasjonsordning sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/NHO

Nå må det jobbes med mer treffsikre kompensasjonsordninger. Regjeringen er forberedt på uker med økende koronasmitte. Stjørdal kommune har hatt sterk oppblomstring i smitte noe som har medført egen midlertidig forskrifter. Flere av tiltakene får konsekvenser for NHOs medlemsbedrifter. NiV- medlemmer berøres også av tiltakene som strekker seg i to uker til 18.januar. Stjørdal kommune har også innført innskjerpinger. 

– Berørte bedrifter må kompenseres, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på NHOs nettsider. 

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er enig med NHO i budskapet. 

– Krevende tider krever tydelige og forutsigbare kompensasjonsordninger. Vi forventer at kompensasjonsordningen som skal gjelde frem til februar 2021, treffer de berørte bedriftene sier daglig leder Jon Uthus i NiV

De nye tiltakene rammer mange bedrifter, spesielt besøksnæringen.

– Vi registrerer at myndighetene er bekymrer for smitteoppblomstringen etter jul. Det bekymrer også NHO og næringslivet. De nye tiltakene fra regjeringen rammer svært mange bedrifter, ikke minst innen reiselivet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid på NHOs nettsider.

Han legger til at det må forhindres en utvikling som gjør at vi mister kontrollen over smitten som igjen vil kunne ramme næringslivet hardere. Myndighetene må få på plass gode og treffsikre kompensasjonsordninger som kan sikre og redde sunne bedrifter.

De nasjonale tiltakene som har mest relevans for næringslivet:

Her kan du lese hva som gjelder for Stjørdal kommune som har innført enda strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene. 

  • Nasjonalt skjenkeforbud – vil føre til enda flere stengte restauranter. 
  • Arrangementsgrenser videreføres i hovedsak for profesjonelle aktører, men anbefalingen er at alle aktiviteter utsettes til etter 18. januar. Det er sannsynlig at rådet vil slå hardt inn selv om reglene ikke strammes inn. Arrangører vil velge å følge rådet om utsettelse, og publikum kan uansett utebli som følge av rådene om å holde seg hjemme.  
  • Ikke unødvendige reiser innenlands, annet enn til egen hytte. Dette vil ramme overnattingsvirksomheter. Samtidig vil det være mulig å videreføre uteaktiviteter som langrenn og alpint på turiststedene der det er hyttefolk. 
  • Kommunene bes om å vurdere rødt nivå i barnehager der smittesituasjonen er høy. Mindre kohorter i barnehagen kan føre til reduserte åpningstider, noe som kan påvirke foreldrenes arbeidssituasjon. 
  • Alle som kan rådes til å være på hjemmekontor, kommuner bør vurdere påbud. Dette rådet innebærer at situasjonen for kontoransatte over hele landet blir mer lik situasjonen i Oslo-området i dag, med utstrakt bruk av hjemmekontor. 
  • Det innføres rødt nivå til 18. januar i ungdomsskole og videregående. Rødt nivå betyr ikke at skolene skal stenges helt for at elevene kan være til stede. Fordi det blir nødvendig med mindre grupper i bygg som ikke er tilpasset denne situasjonen, vil det i praksis bli mer digital undervisning også der det ikke har vært så langt.
  • Kjøpesenter og butikker skal ha kontroll på tallet på personer i lokalet, slik at det er mulig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil innebære at man i større lokaler i perioder må ha eget personale som regulerer inngang, noe som også innebærer ekstra kostnader for virksomhetene.
  • Smittestopp-appen er et godt verktøy for å varsle folk om at de må teste seg, og kan ha bidra der det er vanskelig å ha oversikt over sine kontakter. Vi håper alle vil ta i bruk dette verktøyet.

Enkelte kommuner kan ha strengere reguleringer enn de nasjonale smitteverntiltakene, og at man alltid skal overholde de strengeste reguleringene. Her kan du lese hva som gjelder for Stjørdal kommune som har innført enda strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene.