Praktisk Covid-19 informasjon for bedrifter

Samleside med nyttig informasjon og lenker i forbindelse med Covid-19.

Her finner du nyttig Covid-19 informasjon for din bedrift:

SISTE, Stjørdal kommune: Den lokale forskriften om stenging av spise- arrangements- og serveringssteder oppheves. Dersom den nasjonale skjenkestoppen avsluttes før utgangen av måneden varsler Stjørdal kommune imidlertid at det er klargjort et forskriftsforslag som innfører skjenkestopp fra kl.22.00 ut måneden. Her kan du lese de nye retningslinjene fra Stjørdal kommune

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av Covid-19. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

Karantene og innreise

Covid-19 og karantenehotell: Dette sier forskriften om egenandel for arbeidsgiver som har arbeidere på karantenehotell: «Har en person en arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, skal denne betale egenandelen på 500 kroner per døgn».

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Den 13.desember endret regjeringen reglene om karantenehotell. Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for bedrifter som har merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med covid-19.

Permitteringer

Arbeidsgiverperiode I består nå av 10 dager og arbeidsgiverperiode II på 5 dager innføres. Perioden med fritak for lønnsplikt ved permittering forlenges midlertidig.

Smittevern

Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. 

Kurs og tiltak

Covid-19 og arrangement: Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren.

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedrørende studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom regionforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

Innovasjon Norge viderefører flere tiltak i 2021:

Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

  • Landbruk: Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 

IN introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
Innovasjon Norge øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien som har medført reiserestriksjoner, strenge smitteverntiltak med tilhørende bortfall av kunder og inntekter, som igjen har ført til en ekstraordinær likviditetsmessig situasjon for reiselivsbedriftene. De samme utfordringene gjelder også for messe- og konferansearrangørene som ofte tett knyttet opp mot reiselivsvirksomhet.

Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.

Saken oppdateres