Webinar: praktiske råd og tips om permitteringer

Ta morgenkaffen på Teams fredag 22.1 kl. 08:30-09.15. Arntzen de Besche gir praktiske tips og råd om arbeidsgivers mulighetsrom under og etter permittering. Hva nå?

AVLYST: Agenda webinar om permitteringer:

Grunnet for få påmeldte er dagens webinar avlyst. Isteden holdes et dialogmøte med dette på dagsorden.

  • Velkommen v/daglig leder Jon Uthus i NiV
  • Kort status om hva som er nytt i permitteringsregelverket v/adv. flm Maiken Lenes og Julie Falkanger.
  • Praktiske tips og råd om arbeidsgivers mulighetsrom under og etter permittering, samt enkelte hovedpunkter arbeidsgiver bør være oppmerksom på dersom nedbemanning er nødvendig v/adv. flm Maiken Lenes og Julie Falkanger.
  • Dialog/spørsmål

Lenes og Falkanger er begge tilknyttet arbeidslivsavdelingen ved trondheimskontoret, og bistår daglig med praktisk rådgivning innen arbeidsrett. Arntzen de Besche er hovedsamarbeidspartner til Næringsforeningen i Værnesregionen, og er et advokatfirma som dekker hele det forretningsjuridiske området. Les mer om Arntzen de Besche på deres nettsider www.adeb.no.