Årsmøte i NiV

NÅR: Torsdag 25. mars kl. 15 – 16. Dokumenter, se lenger ned.

Med bakgrunn i nye nasjonale smittevernregler som gir en tydelig anbefaling om at arrangementer avlyses, blir årsmøte i NiV kun gjennomført via Microsoft Teams. 

Dokumenter:

Dagsorden for årsmøtet:

1.          Godkjenning av innkalling

2.         Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter.

3.         Valg av møteleder og referent.

4.         Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps

5.         Styrets årsberetning med regnskap

6.         Revisors rapport

7.          Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år

8.         Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer

9.         Valg av valgkomité på 3 medlemmer

10.         Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år

11.          Saker som styret legger frem.

a. Budsjett for 2021

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer