Kommuneoverlegen ber næringslivet om forståelse

Kommunene har etablert et kontroll- og tilsynsteam som følger opp at både enkeltpersoner og virksomheter har forstått de regler og anbefalinger som til enhver gjelder.

-Næringslivet har stått og står i krevende tider. Påsken betyr at flere folk enn vanlig beveger seg i Værnesregionen. Dessverre er det da smittevernmessig nødvendig å be om at butikker og virksomheter i vår region ikke blir fylt til randen av kjøpelystne kunder. Det håper jeg på forståelse for – for vi har et felles mål, sier Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege i Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal

Kommuneoverlegen legger til at vi skal komme gjennom resten av pandemien sammen, både innbyggere og virksomheter.

HOLD-reglene holder oss alle på rett spor:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk eller venter på prøvesvar
  • Hold god avstand til alle rundt deg (alle rådes til minst 2 meter, munnbind hvis umulig)
  • Hold deg ren på hendene
  • Hold kontakt med de du er glad i

Kommunene har ansvar for å kontrollere etterlevelse av regelverket.

-Vi har etablert et kontroll- og tilsynsteam som følger opp at både enkeltpersoner og virksomheter har forstått de regler og anbefalinger som til enhver gjelder. De aller fleste viser god kvalitet og trygg standard. Vi mottar også en del tips om forhold som ikke framstår trygge, og har fulgt opp en god del med dialog, veiledning, inspeksjon og krav om forbedring, sier kommuneoverlegen.

Alle virksomheter skal legge tydelig til rette for smittevern, det er gode bidrag til felles mål. Følgende vil være vårt fokus i påsken:

Covid-19-forskriftens

§ 14a som gjelder serveringssteder

  • Krav er satt til seteplassering, tilvisning av plasser og
  • Minst 1 meters avstand skulder til skulder utenom husstanden.
  • Vi ser etter rutiner for hygiene og godt gjennomført renhold.
  • Servering av alkohol er ikke lov i påsken.

§ 15b gjelder som blant annet kjøpesentre, butikker og lignende.

  • Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming og krav om 1 meter.
  • Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

-Jeg er sikker på at dette skal vi klare, hvis alle følger litt ekstra med! Som tilsynsmyndighet har jo kommunen ønske om å finne «null hull». Jeg håper på forståelse og ønsker all en riktig god påske, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.