Kompensasjonsordning for Selbu er klar

Selbu kommune har mottatt kr. 375.115,- til fordeling i ekstra koronastøtte til lokale virksomheter. Søknadsfristen er 1.mai.

Av potten på 1,75 milliarder kroner, får Værnesregionen over 3,7 millioner kroner i ekstra koronastøtte til lokale bedrifter. Selbu kommune får 375 115 kroner, og søknadsportalen har åpnet. Frist for å søke er 1.mai 2021.

Dette er målet for kompensasjonsordningen

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kompensasjonsordning med kommunal frihet 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.