Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Kompensasjonsordningen for Tydal er klar

Midlene skal bidra til å hjelpe virksomheter i Tydal som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19.

Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Tydal kommune vil legge spesielt vekt på støtte til virksomheter innen skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte.

Kriterier for ordningen:

  1. Bedrifter i Tydal som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 kan søke.
  2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra april 2021.
  3. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging. Søker må dokumentere tap, og årsak til tapet.
  4. Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 – 06.04.2021.
  5. Midlene tildeles som bagatellmessig støtte i tråd med reglene om offentlig støtte.
  6. Virksomheter uten ansatte kan ikke motta tilskudd.

Slik er fordelingen i Værnesregionen:

– Mange virksomheter rundt omkring i landet er svært hardt rammet av de skjerpede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. Det er kommunene som kjenner det lokale næringslivet best og vet hvor skoen trykker. Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg igjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

De økte midlene til kommunene kommer i tillegg til de 250 millioner kronene regjeringen bevilget til støtte for lokalt næringsliv i desember 2020.