Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Mye penger i potten til besøksnæringen

Regjeringen har bevilget 850 millioner kroner til omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene. Så langt har det kommet inn søknader på 250 millioner kroner. Det er derfor penger igjen å søke.

Innovasjon Norge behandler så langt søknader for 250 millioner kroner, det er derfor mye penger igjen i potten. Siste frist for innsending av søknad er 30. september 2021, men søknadene behandles fortløpende.

Omstillingsordningen skal hjelpe bedriftene til å tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i markedet som følge av pandemien og bidra til å styrke bedriftenes konkurranseevne når smitteverntiltakene reduseres. Slik skal ordningen bygge opp under målet for næringspolitikken: Størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. 

– Dette er en veldig bra ordning. Vi er glade for at det løpende søknadsfrist slik at vi kan sparre med søkerne underveis, sier avdelingsleder for Reiselivsutvikling i Innovasjon Norge, Audun Pettersen.

Fortløpende behandling, men penger igjen

Det er mye penger igjen i potten. Søknader behandles fortløpende, men siste frist for innsending er 30.september.

Innovasjon Norge har søknader til behandling. Søknadsportalen har gode hjelpetekster for å øke brukervennligheten for bedriftene. Innovasjon Norge har gjennomført webinar om ordningen for å sikre at bedriftene får god støtte og veiledning i søknadsskrivingen. Webinaret kan ses i opptak. I utlysningen er det gitt flere konkrete eksempler på hvilke typer prosjekter som bedriftene kan søke om støtte til.

Videreføringen av ordningen ble formelt godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 12. mai. Søknadsportalen åpnet 19. mai og Innovasjon Norge har fortløpende behandlet søknader. For mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen, se Innovasjon Norges nettsider.

Fakta om ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv.

Hvem kan søke om penger?

  • Virksomheter som har mer enn 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall i perioden desember 2020, januar og februar 2021 sammenlignet med gjennomsnittet av desember 2019 og januar og februar 2020.
  • Bedrifter innenfor følgende næringsgrupper: overnatting (NACE 55), attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93), formidling, (NACE 79), utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet, transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)), kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3), impresariovirksomhet (NACE 74.903) og servering (NACE 56).

Hvilke prosjekter kan søke om støtte?

  • Kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet.
  • Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut juni 2022.
  • Støtten skal utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene.

Tilskuddet lyses ut som et engangstilbud med løpende søknadsbehandling. Siste frist for å levere søknader er 30. september 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme grønn omstilling og bruk av digitale løsninger for å styrke den enkelte bedrifts og Norge som reisemål sin konkurransekraft i et langsiktig perspektiv. Denne typen prosjekter vil derfor kunne prioriteres i denne utlysningen. Nytt i denne utlysningen er at hele serveringsnæringen kan søke. Ordningen åpner videre for at virksomheter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter som innebærer samarbeid med andre virksomheter.

Støtten skal gå til de bedrifter som vurderes er mest levedyktige i lys av at utfordringene for reiselivs-, event- og serveringsnæringene ikke er over og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene. Prosjekter bør ha et langsiktig omstillingsperspektiv for å øke produktiviteten på lang sikt når smittevernstiltakene avvikles.

Reiseliv står sterkere sammen