Politiker Ingvild Kjerkol kommer

"Politikken i en bærekraftig markedsutvikling" Arbeiderpartiets profilerte stortingspolitiker, Ingvild Kjerkol, holder innlegg på årets Forsrpangkonferanse.

Den profilerte stjørdalingen har en lang politisk karriere fra både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

  • Hun har sin utdannelse fra NTNU, hvor hun tok en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad med fordypning i psykologi.
  • Hun har også studert drift og vedlikehold av IT-systemer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
  • Kjerkol har arbeidet som lærer og miljøarbeider i Stjørdal kommune.
  • I 2009, før hun ble fylkesråd, arbeidet hun i en periode som næringspolitisk rådgiver i Allskog. 

*Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.