Forsvarskonferansen med næringslivets muligheter på dagsorden

Mye skjer og mye skal skje med Forsvaret her i Trøndelag og på Stjørdal. Er du det minste interessert i hva som rører seg i denne sektoren bør du ta turen til Forsvarskonferansen 1.september.

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021. Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv. Du kan lese mer på Forsvarskonferansens egen nettside.

-Forsvarskonferansen 1. september har fått tittelen Forsvarets behov – næringslivets muligheter. Det blir en møteplass med gode og relevante innledere der deltakerne vil få påfyll av kunnskap og kompetanse, treffe folk og bygge nettverk og ikke minst få muligheten til å orientere seg i det krevende rommet som samarbeid med Forsvaret kan innebære. Mye skjer og mye skal skje med Forsvaret her i Trøndelag og på Stjørdal, så er du det minste interessert i hva som rører seg i denne sektoren bør du ta turen til Forsvarskonferansen , sier Ebbe Deraas, forsvarskoordinator i Proneo og prosjektleder for Forsvarskonferansen.

Innholdsrikt program

  • Konferansier for konferansen er Snorre Valen. Som innledere finner vi blant andre Fylkesordfører Trøndelag Tore O. Sandvik, førsteemanuensis Paal Sigurd Hilde ved Institutt for forsvarsstudier, departementsråd i Forsvarsdepartementet Arne Røksund, Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli, Håkon Warø, nestkommanderende og stabssjef i FLO, kontreadmiral Bjørge Aase, nestkommanderende i Forsvarsmateriell (FMA), Hanne Bjørk, forskningsdirektør avdeling IV Innovasjon- og industriutvikling ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF, Berit Rian, administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiTR), Hanne Bjørk og forskningsdirektør FFI, Bjarne Nermo, styreleder RITEK
  • Det blir paneldebatt m.m

Du kan lese programmet i sin helhet på konferansens nettside i knappen ovenfor. 

Dette er Forsvarskonferansen

Forsvarsforum Trøndelag (FFT) er et politisk samarbeidsorgan mellom Trøndelag fylkeskommune og forsvarskommunene Ørland, Stjørdal og Trondheim. Forsvarsforum Trøndelag skal arbeide for å ivareta Trøndelags interesser knyttet til forsvarets aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk region hvor næringslivet og forsvaret henter ut store positive synergier og drar nytte av hverandre.

I samarbeid med Næringsalliansen i Trøndelag (NiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Mid-Norway Defence and Security Cluste(MIDSEC), arrangerer FFT Forsvarskonferansen 1 september 2021.