Asplan Viak kommer til Grønt Forsprang

Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak AS, holder innlegg på årets Forsprangkonferanse. Tema er smart byutvikling for by og bygd.

Elisabeth Heggelund Tørstad er administrerende direktør i Asplan Viak AS, som er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan-, arkitektur og ingeniørfag. På årets Forsprangkonferanse holder Tørstad innlegg om smart byutvikling for bygd og by. #vibygger1by. Grønt Forsprang har en grønn tråd. Asplan Viak er et godt eksempel på hvordan bærekraftsmålene kan ivaretas når vi bygger for fremtiden. 

Selskapet har som visjon å skape varige verdier for et samfunn i endring. De har fokus på å utvikle og anvende kompetanse som hever kvaliteten på beslutninger og løsninger for sine kunder og for samfunnet som helhet.

Tørstad kom til Asplan Viak i 2019. Hun har en lang karriere i DNV, hvor hun startet i 1995 og var en del av konsernledelsen fra 2010. Hun har arbeidet innen alle DNV’s kjerneindustrier; fornybar energi og offentlig infrastruktur, maritim, olje & gass og digitale tjenester og hun har innehatt flere roller som øverste leder for selvstendige forretningsområder innenfor konsernet. Tørstad har også styreerfaring fra norske og internasjonale selskaper.

  • Elisabeth Tørstad har en Cand Scient grad i fysikk fra Universitetet i Oslo (1994).
  • Hun er også utdannet anleggsingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole (1985) og bedriftsøkonom fra BI (1986).
  • Hun har studert organisasjonspsykologi ved Universitetet I Bergen og gjennomført studier i strategi og ledelse ved IMD, Insead og Berkeley Haas School of Business (UCal).

Asplan Viak er medlem i NiV. Les mer her.