Frivillig i Stjørdal? Da bør du se her.

Dette er møtet for deg som er frivillig eller potensielt frivillig. Stjørdal Røde Kors har invitert Kommunedirektør i Stjørdal Kommune, Tor Jakob Reitan, til å snakke om Frivillighet i Stjørdal og dens betydning.

Hva betyr det egentlig at så mange engasjerer seg i frivillig arbeid i Stjørdal? Stjørdal Røde Kors inviterer sammen med Stjørdal kommune til møteplass med frivillighet på agendaen, og du har mulighet til å delta.

Når: Onsdag den 29.september 17:00 – 19:00   

Hvor: Frivilligsentralen

Kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune vil krydre med erfaringer fra et av Norges største arrangement Landsskytterstevnet 2018, som han ledet gjennom 5 år og som skapte stort og bredt engasjement, og med mange frivillige.

  • Stjørdal Kommune omorganiserer nå, og en ny kultursektor skal formes. Her skal spesielt frivilligheten og idretten få en tydeligere plass i kulturbegrepet. Den nye kulturseksjonen skal favne bredere og dypere inn mot frivilligheten med økt fokus på aktiviteter som foregår utenfor Kimen også. Reitan vil også røpe sine tanker om hvordan han ser for seg Stjørdal som «Arrangementsby nr 1».
  • Stjørdal Røde Kors ønsker i tillegg å fortelle om aktivitetene de har. Ikke minst håper de å få flere frivillige ved å vise hva Røde Kors har å tilby. Kanskje kunne noen ha tenkt seg å ta del i andre aktiviteter innenfor Stjørdal Røde Kors? 
  • Les hele invitasjonen her: Invitasjon Frivillighet
  • Gå til Røde Kors Stjørdal og les mer om det å bli frivillig.