SINTEF-direktør Morten Dalsmo kommer til Forsprang

Konserndirektøren i SINTEF Digital vil snakke om forskning og innovasjon innen digitale teknologier, helse og samfunnsfag.

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF og leder for SINTEF Digital. Instituttet har rundt 420 ansatte og lokasjoner i Trondheim, Steinkjer og Oslo.

  • Dalsmo har i rundt 25 år jobbet i ulike ledelsesposisjoner med forskning og utviklingsarbeid, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger, først i ABB fra 1996 til 2012 og deretter i IBM fra 2012 til 2016.
  • Han kom til SINTEF i 2016 fra en direktørstilling i IBM.
  • Dalsmo ledet styringsgruppen for Digital21 som ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet i 2017.
  • Digital21 har utarbeidet en strategi for å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft.
  • Dalsmo sitter i styret til DigitalNorway – Toppindustrisenteret AS og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.
  • Morten Dalsmo er doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU i 1997 og sivilingeniør innenfor samme fagområdet fra NTH i 1992.