Åpent dialogmøte

Bli med på et kort lunsjmøte fredag med muligheter for å stille spørsmål til kommuneoverlege og kommunedirektør i Stjørdal kommune, Proneo og næringsforeningen.

Næringslivet er inne i en ny krevende tid med nye innstramminger før jul. Nye økonomiske ordninger er på vei, hva er status i Stjørdal og hva er viktig for næringslivet akkurat nå?

Når: Fredag 17.12 kl. 11.30

Bli med på dialogmøtet, og få kort informasjon fra:

  • Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen og kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune
  • Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor, Torhild Aarbergsbotten i Proneo
  • Daglig leder, Jon Uthus, i Næringsforeningen i Værnesregionen.

Alle vil være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra næringslivet.

Møtet er nå avsluttet