Informasjonsmøte om Trøndelagsmodellen

Nav Værnes inviterer til informasjonsmøte om Trøndelagsmodellen. Meld deg på nå.

Mandag 31. jan. 2022
Scandic Hell 09:00 – 10:30*
*Det blir også sendt invitasjon til webmøte.

Påmelding: Snarest, du finner skjema nederst på siden

Trøndelagsmodellen er et samarbeid mellom NAV-Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommunen om å kvalifisere ufaglærte. Bakgrunnen for prosjektet er at næringslivet i regionen i større grad skal få dekket sitt fremtidige arbeidskraft- og kompetansebehov. Samtidig arbeider vi for å øke antallet unge og voksne som fullfører og består videregående opplæring. Dette er en viktig oppgave for alle parter og gjennom samarbeid skal vi klare det. Fylkeskommunen og NAV vil på møte gi dere oppdatert informasjon om prosjektet og videre tidsplan. Det vil underveis bli muligheter for å stille spørsmål.


Program

 • Velkommen og kort intro
 • Hva er Trøndelagsmodellen?
  •  Arbeidskraftbehov – Samhandling – Skreddersøm
  •  “What’s in it” for me som arbeidsgiver/ bedrift
 • Bransjer/ Fagretninger og roller
  • Fylkeskommunen, VGS, Opplæringskontor
 • Hva skjer videre
  • Tidsplan videre; informasjon til kandidater – på tvers i Trøndelag, Kick-off i mars, bedriftene sin rolle her, kartlegging av kandidater, intervju av kandidater, oppstart arbeidstrening – planlegge videre løp.
 • Hva kan dere forvente av NAV og VGS
 • Hva trenger vi av dere bedrifter? / Hva kreves av dere?
 • Hva får dere?
 • Spørsmål?

I samarbeid med: