Nye Covid-midler til Stjørdal

Fristen for å søke midler fra Stjørdal kommunes nye kompensasjonsordning er i slutten av januar.

Stjørdal kommune har fått tildelt MNOK 2,293 i statlige midler som skal brukes i en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er sjette runde med midler til den lokale kompensasjonsordningen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i de lokale bedriftene.

Søknad sender du inn via regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på “Stjørdal – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen rettes mot lokale virksomheter.

  • Virksomheter innenfor Reiselivs- arrangements- og serveringsnæringene er berettiget til støtte i denne runden
  • Tap og/eller ekstrakostnader som grunnlag for søknadssum skal dokumenteres
  • Virksomheter som er en del av et større konsern, må oppgi dette i søknaden
  • Det kan kun søkes støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stjørdal kommune
  • Det kan søkes kompensasjon for 2.halvår 2021 og januar 2022 i denne runden

Ut fra det totale antall søknader vil det bli beregnet et maksbeløp, og eventuelt en prosentvis avkortning av søknadsbeløpet.