Trenger mer arbeidskraft

Resultatene fra vår kompetanse- og rekrutteringskartlegging er klar. Sa hva bedriftene sier om sine utfordringer her.

I desember 2021 sendte vi ut en anonym spørreundersøkelse til bedrifter i vår region. Sammen med NAV Værnes har vi kartlagt hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov bedriftene i Værnesregionen har. 64 bedrifter har besvart undersøkelsen.  

En relativt stor andel av bedriftene er større virksomheter med mange ansatte.

 • 9% av bedriftene har flere enn 100 ansatte
 • 3% av bedriftene har 50 -99 ansatte
 • 27% av bedriftene har 20-49 ansatte

Bedriftene som har besvart kommer fra hele Værnesregionen samt Trondheim med arbeidsmarked i Værmesregionen.

 • Mer enn 70 prosent av bedriftene oppgir at det er utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft. (Bedrifter i både Trondheim, Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker og Frosta oppgir dette som vanskelig).
 • Bedrifter i hele regionen etterspør både fagbrev, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning med bachelor, mastergrad og doktorgrad. Det etterspørres også ufaglært arbeidskraft, men behovet for fagutdanning øker.
 • Blant de største bedriftene er det også utfordrende å skaffe kompetent arbeidskraft. Oppdrag blir satt på vent, bedrifter taper markedsandeler, sier nei til oppdrag og kunder som følge av mangel på tilgang til kompetent arbeidskraft.
 • Hos de største bedriftene etterspørres bl.a. arbeidskraft med fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, service og sikkerhet, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv, teknologi og industrifag.
 • Store bedrifter oppgir også at mangel på arbeidskraft begrenser næringsutvikling. Mangel på arbeidskraft sliter også på eksisterende arbeidsstokk som igjen gir utfordringer med å sette av tid til opplæring.
 • Handelsbedrifter oppgir å ha utfordringer med kontinuitet i arbeidsstokken. Flere oppgir også at det er få som tar fagbrev gjennom skolen, men heller tar fagbrev etter mange år i bransjen. Det virker vanskelig å gjøre yrket attraktivt som karrierevei for ungdom.

Noen særtrekk fra kartleggingen for:

Frosta:

 • Trenger folk med fagbrev og høyere yrkesfaglig opplæring
 • Det er behov for ingeniører innen landbruk
 • Det er behov for kompetanse innen teknologi og industrifag

Meråker:

 • Trenger folk med fagbrev, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, bachelor og mastergrad
 • Det vil bli behov for murer- og tømrerfag, automasjonsfag og prosessfag, byggteknikk, renholderfag

Selbu:

 • Etterspør fagbrev, høyere utdanning, bachelor, master, ufaglært
 • Etterspør kompetanse innen økonomiske og administrative fag, ingeniører, tekniske fag, media og journalistfag

Tydal:

 • Etterspør høyere utdanning, bachelor, master, doktorgrad, ingeniør og tekniske fag
 • Savner forum for nyetableringer

Stjørdal:

 • Etterspør fagbrev, høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning, master, ingeniør og tekniske fag, økonomiske og administrative fag
 • Videreutdanning innen helse

Fagbrev som ønskes frem mot 2025 (liste fra kommentarer):

 • Elektro
 • Anleggsmekaniker
 • Butikkfaget, Bygg og anlegg, transport og logistikk, (fagbrev salg av trelast og byggevare er dessverre utgått)
 • Transportarbeiderfaget
 • Tømrer
 • Anleggsmaskin, Vei- og anleggsarbeideren
 • Salgsfaget, miljøarbeid/ helsefag
 • Tømrere
 • Plate, sveis, tavlemontør, automasjon og industrimekaniker
 • Frisør
 • Helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider
 • Det er ferskvare i butikk som er utfordringen, så her er alle typer fagbrev innen “mat” en fordel.
 • kokkefaget, prosessfaget
 • Kokk, Servitør, Resepsjon, Renhold
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Tømrer
 • Fagbrev i sikkerhetsfaget
 • Mekanikere, logistikk (deler), lakk og karosseri.
 • Tømrer
 • Helsefag
 • Helsefagarbeidere og helst med videreutdanning
 • Kokk
 • Produksjonselektroniker
 • Alle fagbrev innen matfag og salg/service
 • ventilasjon og kjøleteknikk, data programmering, SD
 • Kokk, Servitør, renhold, resepsjon
 • Baker
 • grafiker