Kompensasjonsordning for Meråker

Meråker kommune har mottatt nye kr 332.000,-  fra Kommunal og Distriktsdepartementet (KDD) i 6. tildelingsrunde av kompensasjonsmidler for lokalt næringsliv.

Denne tilskuddsrunden skal kompensere for negative effekter av smitteverntiltak med bakgrunn i covid-19 som ble innført i midten av desember 2021. Disse kommunale tilskuddsmidlene kommer i tillegg til de nasjonale ordningene.

Hvem kan søke?

 • Lokale bedrifter som har vært rammet av smitteverntiltak eller nedstengning med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft. Serveringsbransjen, overnattingsvirksomheter og reisearrangører vil bli prioritert ved tildeling av midler.
 • Kostnader og tap må være knyttet til driften i november og desember 2021.
 • Virksomheten må være lokalisert i Meråker kommune og ha minst én registrert ansatt.
 • Virksomheter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.

Hva legges til grunn i vurderingen:

 • Bransjetilknytning.
 • Dokumentert tap av omsetning.
 • Dokumentert kostnadsøkning knyttet til covid-pandemien.
 • Dokumentert tap av varer/ avbestillinger o.l.
 • Dokumentert tap i form av avlyste arrangement.

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de dokumenterte opplysningene som kommer fram i søknaden

Krav til søknad:

Søknad fylles ut og sendes via Regionalforvaltning. For mer informasjon om utfylling av søknaden, se:  www.regionalforvaltning.no

Følgende opplysninger må oppgis:

 • Kort beskrivelse av tapt inntekt eller økte kostnader i november/ desember som følge av avbestillinger, avlysninger, økte kostnader til smitteverntiltak osv.
 • Bransjetilknytning.
 • Dokumentert tap av omsetning.
 • Dokumentert kostnadsøkning knyttet til covid-pandemien.
 • Tidligere mottatt offentlig støtte som følge av covid-pandemien.
 • Dokumentasjonen kan lastes opp som vedlegg til søknaden i regionalforvaltning.no
 • Minstekrav til vedlagt dokumentasjon:
 • Kort beskrivelse av tapt inntekt eller økte kostnader i november/ desember som følge av avbestillinger, avlysninger, økte kostnader til smitteverntiltak osv.
 • Detaljert resultatregnskap for november og desember 2021
 • Detaljert resultatregnskap for november og desember 2019

Søknadsfrist og behandlingstid:

Søknadsfrist er 14.februar 2021. Søknader vil deretter bli behandlet samlet innen en behandlingstid på 2 uker, og utbetales deretter så snart det er praktisk mulig.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte i den nasjonalt notifiserte ordningen.