Konsekvensen av økte drivstoffpriser

Næringsforeningen i Værnesregionen ønsker å kartlegge konsekvensene av de rekordhøye drivstoffprisene. Her kan du svare på kartleggingen.

Undersøkelsen tar ca. 2 minutter. Dine svar gir oss viktige innspill til vårt videre arbeid. Takk for at du tar deg tid til å svare!