Godt forsikret med ny styreleder

Når Bjørn Ove Slind tar over som styreleder i NiV, er han opptatt av å ta vare på og bygge videre på den strategien næringsforeningen allerede har.

Den nye styrelederen har jobbet med finans og næringsliv hele yrkeslivet. Bjørn Ove har vært innom både Danske Bank og DNB. De siste 27 årene har han jobbet i Gjensidige. Som daglig leder i Gjensidige Stjørdal er han både huseier og nærmeste nabo til NiV-kontoret. Bjørn Ove har opp gjennom årene hatt ulike verv innen idrett, organisasjons- og næringsliv. Nå sitter han i styret hos Tangen Næringsbygg AS og Vision Remote AS.

Styreleder er opptatt av Værnesregionen

#Vibygger1by: Styreleder Bjørn Ove Slind er opptatt av utvikling i regionen. Han ønsker å ta vare på næringslivet i regionen.

De fleste bedriftene i regionen er små bedrifter med én til ti ansatte, og den nye styrelederen mener det var et strategisk godt grep å bli en næringsforening for Meråker, Selbu, Tydal, Frosta og Stjørdal.

– Jeg liker at vi er en næringsforening i og for Værnesregionen. Hver kommune har sine spydspisser, og det er viktig at vi har vertskommunene med på lag. Sammen er vi sterke, sier Slind.

Han mener at Værnesregionen har et spennende utgangspunkt. De fleste medlemmene lever i og av dette området. Derfor fyller NiV en viktig rolle med å være en forening som dekker de fem kommunene. Samtidig er det godt samarbeid i hele Trøndelag gjennom Næringsalliansen som NiV er en del av.

-Jeg har levd av, for og med bedrifter i området i mange år. 80 % av bedriftene i Norge er små- og mellomstore bedrifter. Vi må ta vare på småskogen, og må innse at det er den vi legger mest til rette for. Jeg opplever at disse bedriftene setter stor pris på fellesskapet. Det er viktig at også de større virksomhetene tar en aktiv rolle, er med på dugnaden, og bidrar til å løfte næringslivet sammen, sier Slind.

Kompetanse og rekruttering 

Styrelederen er engasjert i det som skjer i regionen, her er Bjørn Ove på besøk i den nyrenoverte Bjørkbakken. 

Bjørn Ove synes det er spennende med nyskaping og etableringer, men understreker at det er viktig å ta vare på eksisterende bedrifter.

-Det ligger store muligheter innenfor mange virksomheter som ikke er utnyttet enda, der kan vi spille en rolle. Jeg synes næringsforeningen har vært flinke til å legge til rette for kompetansehevende tiltak. Det er gjort mye riktig og bra, noe jeg også har fått mange tilbakemeldinger på, sier Slind.

I år prioriterer næringsforeningen ekstra ressurser til å jobbe med kompetanse og rekruttering. Bakgrunnen for dette er etterspørsel fra bedriftene, og ikke minst resultatene fra kompetanse- og rekrutteringskartleggingen som ble gjort sammen med NAV før jul.

-Vi opplever at det er et tøft arbeidsmarked der det er vanskelig å finne folk med riktig kompetanse. Alt for mange faller ut av arbeidslivet og det bekymrer meg. Vi må gjøre noe med inkluderingen, sier Slind.

Næringsforeningen samarbeider med NAV og Fylkeskommunen. Gjennom blant annet «Trøndelagsmodellen» jobbes det tett opp mot bedrifter som er på jakt etter faglært arbeidskraft for å skreddersy utdanningsløp. Løpet er for personer over 19 år, bosatt i Trøndelag, og som ikke er ferdig med videregående opplæring. Modellen gjelder også for de som har en utdanning som ikke er relevant lenger.

Bjørn Ove Slind tar nå fått på oppgaven som styreleder, og leder sitt første styremøte rett over påske.

Stein Ola Stene er også ny i regionstyret som nyvalgt leder i NiV Frosta. Her sammen med daglig leder Jon Uthus i NiV på besøk hos Valberg Slektsgård i forbindelse med innspilling til Trønder-TV.

I regionstyret sitter også:

  • Jon Helge Lillevold fra Meråker Grønt AS (lokalleder i Meråker)
  • Arnt Otnes, SIFA AS (Lokalleder i Selbu)
  • Ann Louise Waagan, Kulturstiftelsen Sylan & Sånn (Lokalleder i Tydal)
  • Stein Ola Stene, Stene Tømrerservice og Orsand Camping (Lokalleder på Frosta)
  • Robert Flormærlen, Equinor ASA (Stjørdal)
  • Tore Kristoffersen, Kristoffersen Bil AS (Stjørdal)
  • Maiken Vennatrø, Synlig Optikk (Stjørdal)
  • Ansattrepresentant Odd Petter Haugseth
  • Varamedlemmer er Per Flekstad, Vitari AS, og Solvår Lillemo Reinsberg fra Eidum Gårdsbakeri

Les også:

Kurs i entreprisekontrakter