Nå legges anbudene ut

Værnesregionen Innkjøp har detaljene klare. Nå lyses anbudene ut i Doffin, og blir trolig tilgjengelige mandag.

Kommunene i Værnesregionen lyser ut med nye anbudskonkurranser på håndverkertjenester i regi av Værnesregionen Innkjøp. I samarbeid med Næringsforeningen i Værnesregionen er det gjennomført møter med næringslivet i både Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker. Nærmere 80 deltakere/bedrifter møtte opp rundt omkring i kommunene. Nå legges konkurransene ut og blir synlig i Doffin fra mandag 11.4.

Følgende anbud legges ut:

 • Maler- og byggtapetseringstjenester med utstyr og materiell – 2021/3503

 • Rørleggertjenester VVS med utstyr og materiell- 2021/3498

 • Tømrer og snekkerarbeid med utstyr og materiell – 2021/3495

 • Elektriske installasjoner med utstyr og materiell – 2021/3506

 • Maskinentreprenør er ikke lagt ut enda, men de legges ut så snart som mulig etter påske. (Uke 17)

 

Innkjøpsrådgiver Rita Endresen i Værnesregionen Innkjøp ønsker å spille lokale aktører gode. Bildet er tatt fra møtet i Selbu.

God prosess før anbud

I forkant av konkurransene arrangerte Værnesregionen Innkjøp og næringsforeningen dialog- og innspillsrunder. Dette var et viktig forarbeid for lokale aktører i kommunene.

– Vi ønsket å gjøre lokale aktører gode, slik at de skal komme på banen når anbudene lyses ut. På disse møtene hadde de muligheten for handlingsrom, sier innkjøpsrådgiver Rita Endresen i Værnesregionen Innkjøp.

I løpet av møtene som er arrangert i januar, kom bedriftene med mange gode innspill som er tatt med tilbake for videre vurdering i forkant av utlysing. Siste frist for å komme med spørsmål og innspill var 4. februar.

 • Se presentasjonen fra møtene som har vært arrangert her: Værnesregionen Innkjøp
 • Det er gjennomført et webmøte om hvordan man oppretter digitalt anbud gjennom portalen (Mercell TendSign).
 • 4.2 var siste frist for å sende innspill til anbudsrundene.
 • De nye avtalene vil gjelde fra 1. juli 2022.
 • Innkjøpsrådgivere:  Rita Endresen, tel: +47 952 63 332, rita.endresen@varnesregionen.no og Brit Kari Stokhaug Thronæs, tel: +47  976 54 229, brit@varinn.no

I disse kommunene lyses det ut nye anbud innenfor følgende tjenesteområder.

Kommunene skal få på plass nye rammeavtaler, og hver kommune ønsker å knytte seg til et samarbeid med opptil 3 leverandører for hvert tjenesteområde for de neste to årene (fra 1. juli 2022), med en mulig videre forlengelse på 1 pluss 1 år. Følgende tjenester skal ut på anbud:

 • Tømrer og snekkerarbeid med utstyr og materiell
 • Rørleggertjenester VVS med utstyr og materiell
 • VMT (VVA) Anleggsrør tjenester med utstyr og materiell
 • Maskinentreprenørtjenester
 • Elektriske installasjoner med utstyr og materiell
 • Maler- og byggtapetseringstjenester med utstyr og materiell
 • Kjøp av byggevarer
 • Kjøp av rørdeler (VVS og VMT)

Innkjøpsrådgiver Brit Kari Stokhaug Thronæs informerer om konkurransene som skal ut på anbud og ba om innspill blant annet på møtet i Meråker.