Millioner igjen til opplæring

Trøndelag Fylkeskommune har fortsatt 6 millioner kroner igjen til bedriftsintern opplæring. Noe for din bedrift?

Trøndelag fylkeskommune ønsker at flere trønderske bedrifter søker på disse midlene. Det er mye penger igjen i potten til opplæringstiltak. Driver du innenfor bioøkonomi, opplevelser eller teknologi er du prioritert. 

Dette er BIO Trøndelag

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov. Det er også en ordning som kan bidra til videreutvikling gjennom kompetansetiltak for ansatte i bedriften. For bedrifter som får innvilget sine søknad, legges det til grunn at opplæringsperioden for hver enkelt deltaker ikke skal overstige 52 uker. Det kompetansehevende tiltaket må gjennomføres innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

Søknader behandles fortløpende til potten er brukt opp. Disse blir prioritert:

  • Virksomheter som satser innen opplevelser, teknologi og bioøkonomi.
  • Bedrifter som søker midler til kompetanseheving innen digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid vurderes uavhengig av bedriftens bransje.

Hvor mye støtte kan bedriften få til opplæring?

  • Små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) kan støttes med maksimalt kr 300 000,-
  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-

Aktiviteter