Hvordan tenker Statnett?

Anne Sofie Ravndal Risnes er direktør for regionale planer nord, øst og midt og er en del av ledergruppen for "Kraftsystem og Marked" i Statnett. Hun kommer til Forsprang.

Ravndal Risnes kommer til Energismart Forsprang 25.mai. 

-Det grønne taktskiftet gir stor økning i kraftforbruket. Statnett og de regionale nettselskapene får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet. Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder.

Anne Sofie Ravndal Risnes er direktør for regionale planer nord, øst og midt og er en del av ledergruppen for “Kraftsystem og Marked” i Statnett.

Ansvaret hennes inkluderer å utvikle områdevise planer for utviklingen av kraftnettet. Dette for å møte samfunnets behov på Østlandet og i Midt- og Nord-Norge – såkalte områdeplaner. Avdelingen utfører også de tekniske analysene for å finne ut om det er kapasitet for tilknytning av nytt forbruk og produksjon i dagens nett. Anne Sofie har bred ledererfaring fra Statnett. Ravndal Risnes har tidligere blant annet hatt ansvar for utvikling av Statnetts løsninger for å ta i bruk ny fleksibilitet.

Hun var da prosjekteier for flere utviklingsprosjekt -herunder eFleks som vant Smartgridsenterets innovasjonspris 2021. Anne Sofie har erfaring fra NVE hvor hun jobbet med kraftsystemplanlegging, konsesjonsbehandling og markedsdesign.