NTE om framtidskraft

Konsernsjef Christian Stav i NTE kommer til Forsprang. I 2022 økte de produksjonen og betalte rekordskatt på 690 millioner kroner.

Christian Stav er konsernsjef i NTE. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor, autorisert europeisk finansanalytiker og Master of Business Administration fra NHH. Stav er styreleder i NTEs datterselskaper NTE Energi AS, NTE Marked AS , NTE Telekom AS og NTE Elektro AS. På årets konferanse holder han innlegg.

Fjoråret ga rekordskatt

NTE har lagt frem foreløpig tall fra fjoråret. Endelig årsrapport blir lagt frem etter 27.april. Slik kommenterer de resultatet.

Rekordskatt på 690 millioner kroner bremser investeringer i fornybar energi.

-Når fornybarprodusentene i Trøndelag og Nord-Norge skattlegges på samme nivå som de som har hatt ekstrempriser i Sør-Norge så svekker det vår evne til å gjøre nye investeringer, sier konsernsjef Christian Stav i NTE på deres nettsider.

–I en situasjon der det er varslet kraftunderskudd i Trøndelag er dette lite framtidsrettet, fortsetter Stav.

NTE-konsernet presenterer et foreløpig resultat på 359 millioner kroner for 2022, etter å ha betalt 690 millioner kroner i skatt til staten. NTE fikk et foreløpig resultat før skatt på 1 049 millioner kroner. Det innebærer en skatteprosent på 66 for hele konsernet og 73 % for energiproduksjonen.

Samfunnsoppgaven har blitt enda mer krevende

Bransjen har i 2022 fått økt grunnrenteskattesats og en ny avgift på kraftproduksjon i form av et høyprisbidrag i 2022. I perioder når kraftprisen har vært høy har NTE betalt 90 % i skatt for energiproduksjonen.

-Det meste av vårt resultat går da tilbake til fellesskapet, skriver NTE.

Skatteskjerpelsene medfører redusert investeringskapasitet og mindre lønnsomme investeringer for NTE.

– Det er varslet et kraftunderskudd om få år og klimakrisen blir stadig mer alvorlig. NTE er en viktig del av løsningen på denne samfunnsoppgaven. Skatteskjerpelsen har gjort vår jobb enda mer krevende, sier Stav.

Energiproduksjonen i 2022 ble 4 362 GWh, mot 3 541 GWh i fjor. Sammenlignet med i fjor er dette en økning i produksjon på hele 821 GWh.

-Det har vært mye nedbør, noe som har gitt høyere produksjon enn planlagt sier Stav.

Skal være pådriver for bærekraft

–Vi skal være en trøndersk pådriver for bærekraft og klimaløsninger gjennom å levere grønn energi, smarte energiløsninger og lynraskt fiberbasert bredbånd, fortsetter Stav.

Sammen med satsingen på hydrogen, havvind og elektrifisering innen havbruk, energieffektivisering og lokal energiproduksjon bidrar dette til et mer klimavennlig samfunn.

Forsprangkonferansen 2023

Ny energiproduksjon og bruken av en effektiv energimiks. Hvordan legge til rette for en forutsigbar og effektiv infrastruktur og hva er smarte energisamfunn? Blant foredragsholderne på konferansen finner vi blant andre Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Trygve Kvernland, Konsernsjef i Tensio​, Hege Færø-Finnvik COO i Hydro Havrand, Roger Sæther, Prosjektleder i ASKO, Anne Sofie Ravndal Risnes, direktør for regionale planer Øst-, Midt- og Nord-Norge og Tore Fløan, daglig leder i Ecopro.

 

Forsprang