Grenseløst Næringstreff i Meråker

Vi inviterer til Næringstreff i Meråker, 31. august

 

Når: 31.august kl 18.00 – 21.00
Hvor: Meråker Videregående skole

Pris: NiV-medlem kr 100,- Ikke medlem kr 200,- (faktureres i etterkant)

– Regional distriktssatsing i lag»; rekruttering, kompetanseutvikling og bolyst i Meråker v/prosjektleder Anne Marken.

– “Meråkermodellen”, praktisk læring i arbeidslivet
v/Torgeir Lund Rotabakk.
 
– Rekruttering og utenforskap, arbeidslivet må by på gode mestringsarenaer 
v/NAV i Værnesregionen 
 
Pause og benstrekk

– Unge lærlinger som snakker om sine erfaringer i møte med arbeidslivet og sitt ønske om praktisk læring

Arbeidslyst, bolyst og besøkslyst i Meråker
– Statskog og hvordan skaper vi arbeidslyst, bolyst og besøkslyst i Meråker
v/regionsjef Arnhild Holstad


– Paneldebatt og åpen dialog


Påmelding: Se under.Grenseløst Næringstreff i Meråker

    HVOR: Meråker VGS NÅR: 31. august kl. 18.00 - 21.00 PRIS: Gratis
  • Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at Næringsforeningen i Værnesregionen lagrer dette innholdet i henhold til GDPR.