“Vi bygger i Selbu!”

Når: Mandag 17. juni kl. 07.30-09.00
Hvor: Café E, Nestansringen 8, Selbu
Pris: Ingen avgift – møtet er åpent for alle
Servering: Enkel frokost

-Sentrumsutvikling og fremtidige behov for utbygging i sentrum
v/KD Oddveig Kipperberg

-Tips og råd ved utforming av byggesøknader til kommunen
v/leder plan, areal og teknikk Jan Erik Marstad

-Selbu Næringsselskap informerer om sin virksomhet og kriterier knyttet til utbygging av næringsbygg for bedrifter i Selbu
v/daglig leder Selbu Vekst Monica Sundal

-Åpen post

 

Vi bygger i Selbu!

    HVOR: Café E, Selbu NÅR: 17. juni kl. 07.30 – 09.00 PRIS: Gratis deltakelse – åpent for alle
  • Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at Næringsforeningen i Værnesregionen lagrer dette innholdet i henhold til GDPR.