Frostingen AS

Frostingen er lokalavisa for Frosta og Åsen. Som lokalaviser flest, blir den lest av mange som har flyttet fra heimbygda.   

Les mer

Trønder-Avisa AS

Trønder-Avisa er en dagsavis som utgis i Nord-Trøndelag. Hovedredaksjonen ligger i Steinkjer, men avisa har også kontor i Levanger. Avisa har abonnenter og lesere i hele Trøndelag. Dekningen er størst i kommunene på Innherred. Trønder-Avisa har fått mye oppmerksomhet fordi avisen har satset på likestilling i kjønnsfordelingen i redaksjonen. Avisa har også vunnet nasjonale og…

Les mer

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag

Grunneierne i vassdraget er organisert i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som har 145 medlemmer. Elveeierlaget er en interesseorganisasjon som tar vare på rettighetshavernes interesser. Det er opprettet fagråd for vassdraget, som består av representanter fra rettighetshaverne, kommunene og brukerne. Det er fagrådet som kommer med forslag til fiskeregler o.l.

Les mer

Stjørdal og Meråker Bonde- Og Småbrukerlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen…

Les mer

Selbuskogen Skisenter

Selbuskogen skisenter ligger på grensa mellom Stjørdal og Selbu kommune, 16 km fra Selbu sentrum langs FV 705 og 20 km fra Stjørdal langs E6/FV 705. Avstanden til Trondheim er 50 km, og Værnes flyplass ligger 18 km fra skisenteret.

Les mer