Nidaros Omsorg

Har startet et privat foretak for salg av helse- og omsorgstjenester. Tjenestene er hovedsakelig rettet mot eldre og pårørende i et marked hvor der blir et stadig økende press på de kommunale helsetjenestene.

Les mer

Mederi

Jeg holder kurs, foredrag og har en-til-en veiledning i Mindfulnessbasert stressmestring og selvledelse. Jeg er sykepleier og jordmor og jobber på fødeavdelingen på St.Olav. Jeg jobber halve tiden på St.Olavs og halve tiden i litt eget foretak. Kundene mine er mennesker som ønsker å lære å utnytte sine egne ressurser på en mer hensiktsmessig måte.…

Les mer

Kiro1 Stjørdal AS

Kiro1 består av 2 klinikker, lokalisert på Levanger og Stjørdal. Bedriften har et tverrfaglig helsetilbud med fokus på kvalitet, service og helhetlig oppfølging. For deres pasienter betyr det kort ventetid, oppdatert fagpersonell og tilrettelagt behandling. Tilbyr kiropraktikk, fysioterapi, massasje og trening.   

Les mer