Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) ble etablert høsten 2020 og er resultat av sammenslåing av de sju fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. THYF tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag (bygg og anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon), maritime fag (dekksoffiser og maskinoffiser), helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, kart- og oppmålingsfag, matteknikk…

Les mer

Selbu videregående skole

Selbu videregående skole ligger på Bellflata nært Selbu sentrum. Skolen har ca. 115 elever og 38 ansatte. Selbu Voksenopplæring har også tilhold på skolen med  ca. 15 elever. Selbu videregående er en kombinert skole og tilbyr følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering (Vg1-3), bygg- og anleggsteknikk (Vg1) og tømrerfag (Vg2), elektronikk og datateknologi (Vg1) og Elenergi (Vg2), Helse-…

Les mer

Meråker videregående skole

Meråker videregående skole er en av landets minste, og samtidig en av landets mest kjente videregående skoler. Hverdagen ved skolen er preget av idrett, men skolen har også elever som går studiespesialisering uten idrett. Tilbyr utdanningsprogrammene idrettsfag og studiespesialisering. 

Les mer

Ole Vig videregående Skole

En stor videregående skole i Stjørdal kommune i Trøndelag.Skolen tilbyr 10 utdanningsprogram, tre studieforberedende og 7 yrkesfaglige. Spesielle tilbud skolen har er bl.a. Anleggsteknikk og Yrkessjåføropplæringen, samt en godt etablert Forskerlinje for realfag på Studiespesialisering. Under skolen ligger også Stjørdal Fagskole.

Les mer

HV 12, Garnison Værnes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter Trøndelag fylke. Sjef HV-12 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).​

Les mer

Nord universitet Trøndelag

Her finner du studenter fra hele landet, enten du studerer til trafikklærer, tar Master in Business Administration (MBA), årsstudiet i økonomi, markedsføring og ledelse eller deltar på en av våre mange samlingsbaserte studier og kurs.

Les mer

Fides AS

FIDES er et latinsk ord som betyr tro, tillit, trofasthet og pålitelighet. Dette er egenskaper Fides AS vektlegger i sitt arbeid. Fides har som visjon å bli den ledende aktøren for enkeltmennesket og samfunnet. Virksomheten er tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. 

Les mer